Interinoak: Estatu osoan, merezimendu-lehiaketa bidez deitu beharreko egonkortze-plazak.


27 Sep, 2022

ANPEk esteka hau eskaintzen dizu, autonomia erkidegoetan eta kidego eta espezialitateka merezimendu-lehiaketa bidez deitu beharreko plazen kontsulta errazteko: https://www.anpe.es/concurso-meritos-270-2022

Gogoratu:

  • Eskabideen behin-behineko epea: azaroaren 21etik abenduaren 21era. (Estatuko lehiaketan parte hartzen duten Autonomia-erkidegoentzat).
  • Deialdiak Autonomia-erkidego bakoitzean egin arren, parte hartzen duen edozein Autonomia-erkidegotako plazak eskatu ahal izango dira: oraingoz, GUZTIAK, Katalunia, Euskadi eta Galizia izan ezik.
  • Eskabidea lehenengo eskaeraren Autonomia-erkidegoan aurkeztuko da, eta parte hartzen den espezialitate bakoitzeko bat egingo da..
  • Merezimendu-lehiaketa honetan parte hartzeko baldintza bakarra 276/2007 Errege Dekretuaren eta horren ondorengo aldaketen arabera irakaskuntzarako gaitzen duen titulazioa eta berezko hizkuntzarena izatea da, autonomia-erkidegoaren arabera.
  • Baremoa eta aplikatu beharreko irizpideak 270/2022 Errege Dekretuan merezimendu-lehiaketa bidezko egonkortze-lanpostu horietarako jasotakoan oinarrituko dira.

Informatzen jarraituko dugu.


ANPE te ofrece el siguiente enlace para facilitar la consulta de las plazas a convocar por concurso de méritos en las distintas CCAA y por cuerpos y especialidades: https://www.anpe.es/concurso-meritos-270-2022

Recuerda que:

  • Plazo provisional de solicitudes: 21 de noviembre a 21 de diciembre. (Para las CCAA que participen en el concurso estatal)
  • Aunque las convocatorias se hagan en cada CCAA se podrán pedir plazas de cualquiera de las CCAA participantes: de momento todas menos Cataluña, Pais Vasco y Galicia que realizan convocatorias propias.
  • La solicitud se presentará en la Comunidad Autónoma de la primera petición y se realizará una por cada especialidad en la que se participe.
  • En este concurso de méritos no hay más requisito para participar que el de titulación que habilite para la docencia según el RD 276/2007 y sus modificaciones posteriores y el de lengua propia, según la Comunidad Autónoma.
  • El baremo y los criterios a aplicar se basarán en lo recogido en el RD 270/2022 para estas plazas de estabilización por concurso de méritos.

Desde ANPE te seguiremos informando.