Nafarroako Maisu-maistren oposizioak 2022rako. > Deialdia.


21 Dic, 2021

Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu da 324/2021 Ebazpena, abenduaren 2koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Hornitzeko Zerbitzuko zuzendariarena, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa-eremuko plazak Maisu-maistren Kidegoan sartzeko hautaketa-prozedura eta Maisu-maistren Kidegoko karrerako funtzionarioek kidego horretan espezialitate berriak eskuratu ahal izateko prozedura onartzen dituena.

Eskabideak aurkezteko epea: 2021eko abenduaren 22tik 2022ko urtarrilaren 25era, biak barne.

PLAZEN BANAKETA ESPEZIALITATEEN ETA TXANDEN ARABERA

Prozesu honi buruzko informazio guztia web fitxa honetan duzu: "2022ko Maisu-maistren Kidegoan sartzeko oposizio-lehiaketa."

________________________________________________________________________________________________________

Publicada en el Boletín Oficial de Navarra la Resolución 324/2021, de 2 de diciembre, de la Directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación, por la que se aprueba el procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros, a plazas del ámbito de gestión de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el procedimiento para que el personal funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros pueda adquirir nuevas especialidades en el citado Cuerpo

Plazo de presentación de solicitudes: del 22 de diciembre de 2021 al 25 de enero de 2022, inclusive.

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS POR ESPECIALIDADES Y TURNOS

Toda la información sobre este proceso la tienes en la siguiente ficha web: “Concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo de Maestros 2022”