2023-2024 birbaremazioa: behin betiko zerrendak argitaratu dira.


27 Mar, 2023

Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko herri-ikastetxeetan 2023/2024 ikasturterako ordezkapenak egiteko hautagaien behin betiko zerrenda argitaratu berri da, birbaremazio-prozesuaren ondorioz.

Birbarematu ondoren, zure egoera kontsultatu ahal izango duzu Heziguneren orrian, zure NANa eta pasahitzarekin sartuta eta Eremu pertsonalean sartuta -Langile tramitetan- Ordezkapenetarako hautagaien birbaremazioa – 2023-2024 ikasturtea.

Ebazpen honen aurka, interesatuek, errekurtso jartzeko aukera ahal izango dute hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera egin ahalko da (apirilaren 21era arte, azken hau barne).


Se acaba de aprobar la relación definitiva de candidatas y candidatos a sustituciones en centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el curso escolar 2023/2024, resultante del proceso de rebaremación.

Podrás consultar tu situación tras la rebaremación en la página de Hezigune introduciendo tu DNI y constraseña y entrando en Área personal -Trámites con personal- Rebaremación de candidatos a sustituciones – Curso 2023-2024.

Contra esta resolución, las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación (hasta el 21 de abril, inclusive).